INDIANAPOLIS NO. 39 (ORGANISATIE)

ORGANISATIE     1902 – AAA De in 1902 opgerichte AAA (American Automobile Association) fungeerde als belangenvereniging van automobi­listen, die enorm veel last hadden van het abominabele, uitermate au­to‑onvriendelijke Amerikaanse wegenverkeersnet uit die tijd.   1909 – AAA Vanaf 1909 behartigde de AAA ook Amerika’s autosportieve belangen en organiseerde overal races, waaron­der vanaf 1911 Indianapolis.…